Falsafah,Visi Dan Misi

Falsafah


“Satu proses pendidikan berteraskan Tauhid yang bertujuan membina dan melahirkan insan rabbani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk kehidupan diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui satu sistem yang seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan”Visi“Membina Generasi Uswah Hasanah”

AL-HIDAYAH
A
Amanah
L
Lemah-lembut
H
Harapan
I
Ikhlas
D
Dinamik
A
‘Alim
Y
Yakin
A
Akrab
H
Himmah*Misi Pendidikan Al-Hidayah bercita-cita dan berusaha melahirkan:
  • Generasi uswah hasanah yang amileen (beramal), berketrampilan terkini dan mempunyai daya kreativiti yang tinggi.
  • Generasi uswah hasanah yang berupaya memimpin masyarakat sejagat ke arah kesejahteraan dunia dan akhirat.
  • Generasi uswah hasanah yang menjadikan Tauhid kepada Allah sebagai teras kehidupan.